Mapy do zasiedzenia nieruchomości

Mapy do zasiedzenia nieruchomości – Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Do zgłoszenia wniosku do sądu o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. Jednym z dokumentów składanych do sądu jest mapa mająca na celu zobrazowanie nieruchomości zabudowanej lub niezbudowanej, która jest przedmiotem zasiedzenia. Do sporządzenia mapy do zasiedzenia stosuje się te same przepisy co do map zawierających służebności. Wskazanym byłoby przed sporządzeniem takiej mapy wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, gdyż w przeciwnym razie sąd wydając orzeczenie i nie posiadając wiedzy o tym jak kształtuje się zasięg prawa własności w terenie, który wyznaczony jest poprzez położenie punktów czy znaków granicznych zasiaduje numer ewidencyjny działki, a nie nieruchomość. 

Vietnam football livexoilacwatch anytime