Wycena nieruchomości

Wyceny prawa własności nieruchomości:

 • niezabudowanych,
 • zabudowanych,
 • lokalowych,
 • dla różnych celów, w tym m. in.:
 • sprzedaży nieruchomości,
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności,
 • spadków i darowizn,
 • odszkodowań,
 • ubezpieczeń,
 • ustalenia opłat adiacenckich i rent planistycznych,
 • podatkowych,
 • ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • ustalenia wartości aportów,
 • dla potrzeb rachunkowości, w tym ustalenia wartości godziwej
 • mienie zaburzańskie
 • ustalenie wartości służebności przejazdu, przesyłu
 • ustalenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

a ponadto:

 • doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości,
 • Vietnam football schedulecakhiatvatch anytime

 • analiz stanu rynku nieruchomości,
 • Vietnam Premier League matchestruc tiep bong dawelcome

 • badania i wyjaśnianie stanów prawnych nieruchomości,